Hổ trợ Quilling
 • Diễn Đàn Quilling
 • Khuyến Mãi
 • Video

Từ khóa thông dụng
This will be shown to users with no Flash or Javascript.
Online Users

Khuyến Mãi

Nhân dịp 20 tháng 11 công ty khuyến mãi như sau:

Áp dụng từ ngày 18/11/2011 đến ngày 21/11/2011.
(Áp dụng hệ thống mua hàng ở công ty)
 • Khi các bạn mua từ 10 đến 30 bịch sản phẩm 50 sợi 1 màu (3mm), các bạn sẽ được tặng 2 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
 • Khi các bạn mua từ 30 đến 50 bịch sản phẩm 50 sợi 1 màu (3mm), các bạn sẽ được tặng 4 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
 • Khi các bạn mua từ 50 đến 70 bịch sản phẩm 50 sợi 1 màu (3mm), các bạn sẽ được tặng 6 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
 • Khi các bạn mua từ 70 đến 100 bịch sản phẩm 50 sợi 1 màu (3mm), các bạn sẽ được tặng 10 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
Mua

Khuyến mãi

 • Khi bạn mua 2 đến 5 bộ công cụ hoặc 2 đến 5 bộ bánh răng bạn sẽ được tặng kèm 1 bịch sản phẩm 100 sợi 5 màu (3mm)và 1 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
 • Khi bạn mua 5 đến 10 bộ công cụ hoặc 5 đến 10 bộ bánh răng bạn sẽ được tặng kèm 2 bịch sản phẩm 100 sợi 5 màu (3mm)và 2 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).
 • Khi bạn mua 10 đến 15 bộ công cụ hoặc 10 đến 15 bộ bánh răng bạn sẽ được tặng kèm 3 bịch sản phẩm 100 sợi 5 màu (3mm)và 3 bịch sản phẩm 50 sợi 2 màu(3mm).

Mua

Hoặc

Khuyến mãi


Mua

 • Khi bạn mua 2 đến 5 thiệp bất kỳ bạn sẽ được tặng 1 hủ keo sữa.
 • Khi bạn mua 5 đến 10 thiệp bất kỳ bạn sẽ được tặng 2 hủ keo sữa.
 • Khi bạn mua 10 đến 15 thiệp bất kỳ bạn sẽ được tặng 3 hủ keo sữa.

Khuyến mãi


Chúc các bạn nghĩ lễ vui vẻ.

Tiếp tục
clear-bug-div
Đơn vị tiền tệ